Thông tin

dự án

Địa chỉ dự án:

Đường Bạch Đằng, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng

Văn phòng đại diện:

Đường Bạch Đằng, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng

0931 15 18 18

sales@theroyal.vn

Chào mừng

Gia nhập cộng đồng thượng lưu bên sông Hàn