Mặt bằng

MẶT BẰNG
TẦNG ĐIỂN HÌNH
1 PHÒNG NGỦ +1
58.04 – 58.22 M2
2 PHÒNG NGỦ
71.89 – 79.14 M2
3 PHÒNG NGỦ
101.23 M2

GIA NHẬP CỘNG ĐỒNG THE ROYAL